spotlight
  • It should be noted that the Beneficiary coming with a Ration Card is also eligible in the Scheme; Aarogyamitra will enroll the patient as per the enrollment process. Please go through the user Manual of Annexure I - Enrollment. For any hospital empanelment related queries, kindly contact empanel@jeevandayee.gov.in

आमच्याविषयी

 
  • Slide 1:RGJAY Inauguration
  • Slide 2:RGJAY Inauguration
  • Slide 3:RGJAY Inauguration
  • Slide 4:Quality Medical Care For All
  • Slide 5 :Cashless quality critical care to families with annual income equal to or below Rs.100000
  • Slide 6:Free Medical Camps
  • Slide 7:Cashless Diagnostics
  • Slide 8:Free Food and Travel

राजीव गांधी जीवनदायी योजनेमध्ये आपले स्वागत….

योजनेचा कालावधी आणि कुटंब साठी ग्राह्य केलेली रक्कम :

राज्यातील दारिद्रयरेषेखालील (पिवळी शिधापत्रिका धारक) आणि दारिद्रयरेषेवरील (केशरी शिधापत्रिका धारक) कुटुंबांना अधिक चांगल्या वैद्यकीय सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, या हेतूने महाराष्ट्र राज्य सरकारने राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरू केली आहे. अशा कुटुंबांना अधिक दर्जेदार वैद्यकीय सेवा प्राप्त होण्याच्या दृष्टीने ही योजना उपयुक्त ठरेल..........

योजने बद्दल अधिक माहिती

 

Leadership

श्री. पृथ्वीराज चव्हाण, माननीय मुख्यमंत्री

श्री. पृथ्वीराज चव्हाण

माननीय मुख्यमंत्री

 
श्री. अजित अनंतराव पवार, माननीय उपमुख्यमंत्री

श्री. अजित अनंतराव पवार

माननीय उपमुख्यमंत्री

 
श्री. सुरेश हिरायेन्ना शेट्टी, सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण आणि राजशिष्टाचार

श्री. सुरेश हिरायेन्ना शेट्टी

सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण आणि राजशिष्टाचार

 
प्रा. (श्रीमती.) फौजिया तहसीन खान, सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्य, सामान्य प्रशासन

प्रा. (श्रीमती.) फौजिया तहसीन खान

सार्वजनिक सांस्कृतिक कार्य, सामान्य प्रशासन

 

Health Services Near You

 
 

   अहवाल आणि सांख्यिकी

Reports and Statistics

अधिक माहिती

 

Video

माहिती आणि उपक्रम

अधिक माहिती

 

Live Well

livewell

Healthy Living

Hundreds of articles full of information on keeping you and your family healthy